Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο παρακάτω e-mail:

Η έδρα μου είναι στα Γρεβενά και δραστηριοποιούμαι κυρίως στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία.

Αναλυτικά στοιχεία της επιχείρησης και τηλέφωνα θα βρείτε στον σύνδεσμο:

www.maheras.gr