Μετρητικός Εξοπλισμός Ενεργειακού Επιθεωρητή

Διαθέτω τον παρακάτω επιστημονικό εξοπλισμό, ο οποίος είναι χρήσιμος για την ενεργειακή – στατική αποτίμηση και αναβάθμιση κτιρίων, την αναζήτηση προβλημάτων και την ορθότερη/γρηγορότερη διεκπεραίωση κατασκευών:

 • Γεωδαιτικό σταθμό ακρίβειας 2″ με δυνατότητα noprism μέτρησης για τη γεωμετρική/τοπογραφική αποτύπωση του κτιρίου, του περιβάλλοντος χώρου καθώς και τη χάραξη σημείων κατά την κατασκευή,
 • γεωδαιτικό σύστημα GNSS για την αποτύπωση και εξάρτηση των γεωτεμαχίων σε ΕΓΣΑ ’87 και HEPOS,
 • laser αποστασιόμετρο για τη γρήγορη και αξιόπιστη εσωτερική αποτύπωση κτιρίων,
 • φωτογραφική κάμερα με την οποία παράγω τρισδιάστατο μοντέλο χρησιμοποιώντας φωτογραμμετρικές μεθόδους,
 • θερμοκάμερα για την ενεργειακή αποτίμηση κτιρίων (εύρεση θερμογεφυρών κλπ.), την αναζήτηση του φέροντος οργανισμού και πλήθους προβλημάτων όπως υγρασίας, ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών, φωτοβολταϊκών, μούχλας κλπ.,
 • 4 φορητά datalogger θερμοκρασίας/υγρασίας,
 • υγρασιόμετρο υλικών για την επιβεβαίωση υγρασίας σε δομικά στοιχεία,
 • μετρητή CO2 για την εκτίμηση της ποιότητας αέρα,
 • λουξόμετρο με datalogger για την εκτίμηση του τεχνητού φωτισμού και της οπτικής άνεσης,
 • ανεμόμετρο με υπέρυθρο θερμόμετρο για μέτρηση ταχύτητας, θερμοκρασίας και παροχής αέρα για την εκτίμηση του αερισμού και της καλής λειτουργίας της κλιματιστικής εγκατάστασης,
 • ηχόμετρο για την εκτίμηση της ακουστικής άνεσης,
 • αμπεροτσιμπίδα (και πολύμετρο true RMS) με μέτρηση ισχύος και συντελεστή ισχύος για την εκτίμηση και τη βελτιστοποίηση του συντελεστή Φ της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης,
 • ένα μετρητή κατανάλωσης πίνακα και 3 πρίζας για την εκτίμηση ηλεκτρικών καταναλώσεων συσκευών,
 • μετρητή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας για επίπεδα 50MHz έως 3.5GHz με τον οποίο εκτιμάται αν απαιτούνται ενέργειες μείωσης της ακτινοβολίας (πχ. με ειδικές βαφές). Χρήσιμη γνώση για κτίρια κοντά σε κεραίες κινητής τηλεφωνίας.
 • Προσεχώς, μετρητή θερμοπερατότητας για τη μη καταστρεπτική μέτρηση θερμοπερατότητας των τοίχων (πάχος θερμομόνωσης), κρουσίμετρο για την εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας σκυροδέματος, ανιχνευτή οπλισμού σκυροδέματος και αναλυτή καυσαερίων για βελτιστοποίηση της λειτουργίας λεβήτων και την αναζήτηση δηλητηριωδών αερίων στους χώρους εργασίας.

Ο παραπάνω εξοπλισμός είναι προαιρετικός για τους ενεργειακούς επιθεωρητές και για τους μηχανικούς γενικά. Είναι ελάχιστοι οι μηχανικοί που κατέχουν έστω και ένα ποσοστό του παραπάνω επιστημονικού εξοπλισμού, ο οποίος είναι χρήσιμος για εκτεταμένη ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων και την αναζήτηση προβλημάτων.

Στον παραπάνω εξοπλισμό ενεργειακών επιθεωρητών μπορώ ίσως να συμπεριλάβω και τα εξειδικευμένα λογισμικά δυναμικής ενεργειακής προσομοίωσης κτιρίων energyplus και esp-r, επιπέδων φωτισμού και φωτορεαλιστικής απεικόνισης radiance, και ειδικά λογισμικά με αλγορίθμους βελτιστοποίησης. Τα παραπάνω λογισμικά είναι ερευνητικού επιπέδου ενεργειακής προσομοίωσης και δεν έχουν καμία σχέση με το απλοποιημένο λογισμικό μηνιαίου βήματος που απαιτείται για την απλή προσομοίωση και έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού και ταυτότητας κτιρίων. Η χρήση τους είναι περιττή σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ, αλλά εκτός της Ελλάδας χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της ενεργειακής αποδοτικότητας κτιρίων, για σύγκριση εναλλακτικών λύσεων και συνιστά σε επιπλέον βαθμολογία για διεθνή πιστοποιητικά ενεργειακής αποδοτικότητας κτιρίων, όπως το LEED.