Έργα – Υπηρεσίες

Πέραν των τυπικών εργασιών πολιτικού μηχανικού, όπως οι μελέτες και η διεκπεραίωση οικοδομικών αδειών, τακτοποίηση ή νομιμοποίηση αυθαιρέτων κλπ., οι πιο εξειδικευμένες δυνατότητές μου συνοψίζονται παρακάτω:

  • Τοπογραφικές αποτυπώσεις και χαράξεις τεχνικών έργων.
  • Στατικές μελέτες με οποιοδήποτε υλικό φέροντος οργανισμού όπως και μεικτές ή σύμμικτες. Συγκεκριμένα, οπλισμένο σκυρόδεμα, ξύλο (light timber frame, κορμόσπιτα ή τυπικό timber frame), μέταλλο (τυπικά μεταλλικά ή light metal frame με λεπτότοιχες διατομές, silos), γυάλινες κατασκευές (γυάλινα δάπεδα, στέγαστρα, όψεις, σημειακή στήριξη υαλοπινάκων με οπές-planar). Στατικές μελέτες αποτίμησης φέρουσας ικανότητας και ενίσχυσης του φορέα. Όλα σύμφωνα με τους ευρωκώδικες και εξειδικευμένα στατικά λογισμικά πεπερασμένων στοιχείων.
  • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων μικρού και μεσαίου μεγέθους έργων.
  • Ενεργειακές μελέτες και επιθεωρήσεις κτιρίων. Σ’ αυτές, πέραν των τυπικών απαιτήσεων του ΚΕΝΑΚ, συμπεριλαμβάνονται οι εκτεταμένες ενεργειακές και κτιριακές (για βλάβες) επιθεωρήσεις με χρήση μετρητικού εξοπλισμού (βλ. μετρητικός εξοπλισμός ενεργειακού επιθεωρητή), καθώς και προχωρημένες δυναμικές ενεργειακές προσομοιώσεις με ερευνητικού επιπέδου λογισμικά, όπως τα energyplus, esp-r, radiance κλπ.
  • Βελτιστοποίηση (εύρεση της βέλτιστης λύσης) κτιριακών διατάξεων. Αυτό αποτελεί ερευνητικού επιπέδου εργασία με ειδικά λογισμικά αλγορίθμων βελτιστοποίησης, όπως οι Genetic Algorithms, Particle Swarm Optimization, Parallel General Pattern Search κλπ. Η βέλτιστη λύση μπορεί να αφορά στην ελαχιστοποίηση ή μηδενισμό (zero energy buildings) της ενεργειακής κατανάλωσης, ή στην ελαχιστοποίηση του κόστους κατασκευής, ή στη γρηγορότερη απόσβεση εξοπλισμού, ή στη μεγιστοποίηση της “άνεσης” κ.ο.κ. Τα κριτήρια καθορισμού της βελτιστοποίησης καθορίζονται από τον επενδυτή. Για παράδειγμα μπορώ να αποτιμήσω το βέλτιστο προσανατολισμό, ποσοστό και τύπο παραθύρων, πλάτος προβόλων, πάχος και τύπο θερμομόνωσης, θέση και κλίση σκιάστρων κλπ. για ελαχιστοποίηση του κόστους σε βάθος χρόνου (ανάλυση κύκλου ζωής) ή για ελαχιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης κλπ.

Όλες οι μελέτες γίνονται με λογισμικά Building Information Modelling (BIM) που σημαίνει εύκολη διαχείριση των έργων, δυνατότητα πολλών αλλαγών στο μοντέλο και γρήγορο επανακαθορισμό του προϋπολογισμού (ποσοτήτων) του έργου και τρισδιάστατη φωτορεαλιστική απεικόνιση των έργων. Σε όλες τις μελέτες μου λαμβάνω υπόψη τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού.

Είμαι κάτοχος μελετητικού πτυχίου για Στατικές και Περιβαλλοντικές μελέτες Α’ Τάξης. Είμαι ενεργειακός επιθεωρητής κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων κλιματισμού Β’ Τάξης. Κατέχω διδακτορικό σχετικό με τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού και της λειτουργίας των κτιρίων.

Αποτελώ ηγετικό μέλος της μελετητικής ομάδας και εταιρίας “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” η οποία εκτός από εμένα αποτελείται από 2 οικονομολόγους, 1 γεωτεχνικό, 1 γεωπόνο και 1 γραμματέα. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

Μπορείτε να δείτε δείγματα από τις μελέτες εδώ

Test-project