Θεωρία Βελτιστοποίησης – quiz

Optimization Theory (simple quiz)

Αυτό το quiz δημιουργήθηκε για τις ανάγκες του μαθήματος “Θεωρία Βελτιστοποίησης”.

About Vasileios Machairas

Building engineer with optimization skills.
This entry was posted in Εκπαίδευση and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *